Tietosuoja internetissä

Kyocera kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojan menettelykuvauksessa esitetään lyhyesti, mitä henkilökohtaisia tunnistetietoja voimme kerätä ja miten niitä käytetään. Samalla selvitetään muita tärkeitä yksityisyyteesi liittyviä aiheita.

Kyocera:n maailmanlaajuinen tietosuojatoimintaperiaate

Tämä maailmanlaajuinen tietosuojan toimintaperiaatteemme (?Toimintaperiaate?) kuvaa, miten Kyocera suojelee yksityisyyttäsi, kun henkilökohtaisia tunnistetietoja kerätään Kyocera:n www-sivustoilta. Tässä Toimintaperiaatteessa termillä ?henkilökohtaiset tiedot? tarkoitetaan tietoja, jotka identifioivat henkilöllisyytesi joko yksinään tai yhdessä muiden saatavillamme olevien tietojen kanssa.

Tätä Toimintaperiaatetta sovelletaan yleisesti kaikkiin Kyocera:n omiin tai sen hallinnoimiin www-sivustoihin ja sen liiketoimintayksiköihin maailmanlaajuisesti (jokainen erikseen ?Kyocera Sivusto?).

www-sivuston yksityisyyttä koskeva selostus

Vaikka tätä Toimintaperiaatetta sovelletaan yleisesti kaikkiin Kyocera:n www-sivustoihin, jokaisella Kyocera Sivustolla on erilainen tarkoitus ja erilaisia ominaisuuksia. Mikäli nimenomaisella Kyocera Sivustolla vaaditaan lisäselvityksiä, niitä koskevat tiedot ilmaistaan sillä nimenomaisella sivustolla tai erillisellä selostuksella (?Web Site Privacy Statement?), joka ilmoitetaan ko. sivustolla. Jokainen yksittäinen tieto tai www-sivustojen yksityisyyttä koskeva selostus täydentää ja muuttaa tätä Toimintaperiaatetta, mutta vain sen sivuston osalta, jolla on näin ilmoitettu.

Suostumus

Käyttämällä Kyocera Sivustoa tai luovuttamalla meille henkilökohtaisia tietoja annat suostumuksesi henkilökohtaisten tietojesi keräämiseen, käyttöön ja julkistamiseen tässä Toimintaperiaatteessa ja maakohtaisilla sivustoilla tai www-sivuston yksityisyyttä koskevassa selostuksessa kuvatun mukaisesti.

Mikäli et suostu henkilökohtaisten tietojesi keräämiseen, käyttöön ja julkistamiseen tässä Toimintaperiaatteessa ja maakohtaisilla sivustoilla tai www-sivuston yksityisyyttä koskevan selostuksessa kuvatun mukaisesti, sinun ei tule käyttää Kyocera Sivustoja.

Rajoituksia henkilökohtaisten tietojen keräämiseen, käyttöön ja julkistamiseen

Kerätessään henkilökohtaisia tietoja Kyocera Sivustoilta sovellettavan lain sallimissa rajoissa Kyocera:

 • antaa ajankohtaisen ja tarkoituksenmukaisen selvityksen
  tietojenkäsittelykäytännöstään;
 • kerää, käyttää, julkistaa ja siirtää henkilökohtaisia tietojasi ainoastaan suostumuksellasi. Suostumus voi olla suoraan nimenomaisesti annettu tai konkludenttinen riippuen tietojen luonteesta, lain vaatimuksista tai muista tekijöistä;
 • kerää henkilökohtaisia tietojasi ainoastaan tiettyyn, rajoitettuun tarkoitukseen. Keräämämme tiedot ovat asiaankuuluvia, riittäviä ja kohtuullisia siihen tarkoitukseen mihin ne kerätään;
 • käsittelee henkilökohtaisia tietojasi tavalla, joka vastaa alkuperäistä tietojen keruun tarkoitusta tai tarkoitusta, johon jälkikäteen olet antanut suostumuksesi;
 • ryhtyy liiketoiminnallisesti perusteltuihin toimiin varmistaakseen, että henkilökohtaiset tietosi ovat aiottuun tarkoitukseen luotettavia, virheettömiä, täydellisiä ja tarpeen vaatiessa päivitetty ajankohtaisiksi;
 • ei käytä henkilökohtaisia tietojasi suoramarkkinointiin ilman, että sinulle on annettu mahdollisuus jättäytyä pois markkinointitoimenpiteistä; ja
 • ryhtyy tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin, solmimalla sopimuksia tai muutoin, turvatakseen asianmukaisesti henkilökohtaiset tiedot, jotka ovat luovutettu kolmannelle osapuolelle.

Kyocera Sivustoilta kerätyt tiedot ja miten niitä käytetään

Kun avaat ja käytät Kyocera Sivustoja, sinusta kerätään tietoja kolmella tavalla:

 1. Tiedot, jotka www-selaimesi meille lähettää
  Kyocera kerää tiedot, jotka selaimesi lähettää meille automaattisesti. Näihin tietoihin tyypillisesti sisältyy internet-palveluntarjoajasi IP-osoite, käyttöjärjestelmäsi nimi (kuten Macintosh ® tai Windows ®) ja selaimesi nimi ja versio (kuten Internet Explorer® tai Netscape ®). Saamamme tiedot riippuvat selaimesi asetuksista. Tarkista selaimestasi mitä tietoja selaimesi lähettää ja miten voi muuttaa asetuksiasi.

  Selaimesi lähettämät tiedot eivät paljasta henkilöllisyyttäsi. Käytämme näitä tietoja tilastollisiin tarkoituksiin, jotka auttavat meitä kehittämään sivustojamme ja tekemään ne yhteensopiviksi sivustoillamme käyvien vierailijoiden käyttämän teknologian kanssa.
   
 2. Tiedot, jotka on kerätty tietokoneesi evästeistä
  Kyocera voi kerätä tietoja sinusta asentamalla tiedoston tietokoneesi kovalevylle. Tällaista tiedostoa kutsutaan evästeeksi.

  Jotkut Kyocera Sivustot käyttävät ?istuntokohtaisia? evästeitä. Nämä evästeet käynnistävät tietokoneellesi ainutkertaisen tunnistimen, kun avaat sivustomme. Evästeet eivät identifioi henkilöllisyyttäsi ja ne sulkeutuvat, kun suljet selaimesi. Käytämme näitä evästeitä kerätäksemme tilastollista tietoa tavoista, miten vierailijat käyttävät sivustojamme ? millä sivuilla he käyvät, mitä linkkejä käyttävät ja kuinka kauan he viipyvät kullakin sivulla. Analysoimme näitä tietoja (?clickstream data?) tilastollisessa muodossa ymmärtääksemme paremmin vierailijoidemme mielenkiinnon kohteet ja tarpeet sekä kehittääksemme sivujemme sisältöä sekä käytettävyyttä.
   
 3. Tiedot, jotka annat tietoisesti ja vapaaehtoisesti
  Kyocera kerää tietoja, jotka annat tietoisesti ja vapaaehtoisesti, kun käytät Kyocera Sivustoa. Esimerkiksi tietoja, jotka annat kun vastaanotat sähköposti-ilmoituksia, kun täytät kyselylomakkeen tai kun lähetät meille kysymyksiä tai palautetta sähköpostilla. Monissa tapauksissa tällaiset tiedot ovat henkilökohtaisia tietoja.

  Kyocera käyttää näitä tietoja niihin käyttötarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu. Esimerkiksi jos olet antanut sähköpostiosoitteesi kirjautuessasi sähköpostihälytyspalveluun, käytämme antamasi sähköpostiosoitetta toimittaaksemme pyytämäsi ilmoituksen.

  Voimme käyttää Kyocera Sivustoilta keräämäämme tietoa myös erilaisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin kuten asiakaspalveluun, väärinkäytösten estämiseen, markkinatutkimuksiin, tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen sekä tiedottaaksemme ja tehdäksemme sinua ja yritystäsi kiinnostavia tarjouksia. Voimme myös poistaa kaikki henkilöllisyyttäsi koskevat tiedot ja käyttää jäljellejääviä tietoja historiallisiin, tilastollisiin tai tutkimustarkoituksiin.

Henkilökohtaisten tietojen jakaminen

Kyocera ei myy sivustoiltaan keräämiään henkilökohtaisia tietoja sähköpostilistojen välittäjille ilman nimenomaista suostumustasi.

Kyocera voi jakaa tietojasi toisen samaan konserniin kuuluvan Kyocera:n liiketoimintayksikön kanssa. Muut liiketoimintayksiköt käyttävät tietojasi alkuperäisen käyttötarkoitukseen (tai antamasi suostumuksen mukaisesti) ainoastaan tämän Toimintaperiaatteen, maakohtaisten ja www-sivuston yksityisyyttä koskevan selostuksen sekä kaikkien soveltuvien yksityisyyden- ja tietosuojaa koskevien lakien mukaisesti.

Kyocera voi myös jakaa tietojasi myös tukitoimintoihin palkkaamiemme kolmansien osapuolten kanssa. Kolmannet osapuolet saavat käyttää henkilökohtaisia tietoja ainoastaan suorittaakseen tehtävänsä meidän puolestamme ja niiden tulee käsitellä henkilökohtaisia tietoja äärimäisen luottamuksellisina.

Joissain tapauksissa Kyocera voi jakaa henkilökohtaisia tietojasi yhteistyökumppaneillemme, jotka toimittavat tuotteita ja palveluita asiakkaillemme. Yhteistyökumppanimme käyttävät tietojasi alkuperäisen käyttötarkoitukseen (tai antamasi suostumuksen mukaisesti) ainoastaan tämän Toimintaperiaatteen, maakohtaisten ja www-sivuston yksityisyyttä koskevan selostuksen sekä kaikkien soveltuvien yksityisyyden- ja tietosuojaa koskevien lakien mukaisesti.

Joissain harvoissa tapauksissa voimme jakaa tai välittää henkilökohtaisia tietojasi muille kolmansille osapuolille. Voimme esimerkiksi antaa henkilökohtaisia tietoja kolmannelle osapuolelle (i) pyynnöstäsi; (ii) noudattaaksemme lain edellytyksiä tai oikeuden määräystä; (iii) mahdollisen rikoksen, kuten henkilöllisyyden varastamisen tutkimista varten; (iv) Kyocera:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan liiketoimintayksikön myynnissä, ostamisessa, fuusiossa, uudelleenorganisoinnissa, selvitystilassa tai purkamisessa; tai (v) samankaltaisissa olosuhteissa. Tällaisen tilanteen esiintyessä huolehdimme asianmukaisesti henkilökohtaisten tietojesi suojaamisesta.

Henkilökohtaisten tietojen turvallisuus

Henkilökohtaiset tietosi yleensä tallennetaan Kyocera:n tietokantaan tai palveluntoimittajiemme tietokantoihin. Monet näistä tietokannoista ovat Saksassa sijaitsevilla palvelimilla.

Kyocera ylläpitää tarvittavia suojatoimenpiteitä suojatakseen henkilökohtaisten tietojesi luottamuksellisuuden, varmuuden ja koskemattomuuden. Vaikka käytämme suojaavia toimenpiteitä auttamaan henkilökohtaisten tietojesi suojaamisessa luvatonta käyttöä, väärinkäyttöä tai tietojen mahdollista muuttumista vastaan, emme voi taata Internetin välityksellä annettujen tietojen turvallisuutta emmekä vastaa kohtuullisesta valvonnastamme huolimatta turvallisuuteen tehdyistä rikkomuksista.

Linkit kolmansien osapuolten Internet-sivuihin

Kyocera Sivustoilla saattaa olla linkkejä muiden kuin Kyocera:n ylläpitämiin Internet-sivuihin. Nämä linkit on tarkoitettu ainoastaan lisäpalveluksi eivätkä tarkoita sivujen sisällön tai toiminnan hyväksymistä eikä mitään yhteyttä niiden operaattoreihin. Kyocera ei kontrolloi näitä sivuja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä, turvallisuudesta tai yksityisyydensuojakäytännöstä. Kehotamme sinua tutustumaan käyttämiesi sivujen yksityisyyden suojaan ennen kuin käytät sivuja tai annat henkilökohtaisia tietojasi.

Pääsy henkilökohtaisiin tietoihin

Voit tarkastella, korjata ja päivittää henkilökohtaisia tietoja, joita toimitat meille Kyoceran internet-sivustojen kautta käyttämällä palautemekanismia, jonka Kyoceran internet-sivustot tarjoavat, klikkaamalla tätä linkkiä kyselykaavakkeelle tai kirjoittamalla meille KYOCERA MITA Finland OY, Atomitie 5C, 00370 Helsinki, Finland.

Henkilökohtaisten tietojen säilyttäminen

Kyocera säilyttää Kyocera Sivustoilta kerätyt henkilökohtaiset tiedot palveluiden, tuotteiden tai pyytämäsi tietojen toimittamiseen menevän ajan tai sovellettavan lain salliman ajan.

Lapset ja vanhemmat

Kyocera Sivustot eivät yleensä ole tarkoitettu alle 15-vuotiaille. Kyocera ei tietoisesti pyydä tai kerää Kyocera Sivustoilta lasten henkilökohtaisia tietoja paitsi voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Voit pyytää lapsesi antamien henkilökohtaisten tietojen poistamista rekisteristämme Kyoceran internet-sivustoilla, klikkaamalla H7tätä linkkiä kyselylomakkeelle , tai kirjoittamalla meille osoitteeseen KYOCERA MITA Finland OY, Atomitie 5C, 00370 Helsinki, Finland.

Kysymyksiä tästä Toimintaperiaattesta tai yksityisyyden suojasta

Mikäli sinulla on kysyttävää tästä Toimintaperiaatteesta tai maakohtaisista yksityisyyden suojasta tai henkilökohtaisten tietojesi käyttämisestä, voit ottaa yhteyttä meihin käyttämällä tietyillä Kyocera Sivustoilla olevaa palautetoimintoa, klikkaamalla tätä linkkiä kyselylomakkeelle tai kirjoittamalla meille osoitteeseen KYOCERA MITA Finland OY, Atomitie 5C, 00370 Helsinki, Finland.

Muutokset tähän Toimintaperiaatteeseen ja yksityisyyden suojaan

Kyocera varaa oikeuden päivittää tai muuttaa tätä Toimintaperiaatetta milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta julkaisemalla tarkistettu Toimintaperiaate Kyocera Sivustolla. Varaamme myös oikeuden päivittää tai muuttaa maakohtaisia yksityisyyden suojaa koskevia ehtoja milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta julkaisemalla tarkistetut yksityisyyden suojan ehdot kyseisillä Kyocera Sivustoilla. Mikäli Toimintaperiaatetta tai yksityisyyden suojaa on muutettu, muutokset koskevat ainoastaan julkaisun jälkeen kerättyjä henkilökohtaisia tietoja.

Tämä tietosuoja on tarkistettu viimeksi Elokuu 2010.

Scroll to top